Cadangan reka bentuk logo "Forum Liangzhu" Pengumuman Pengumpulan Global

2024-07-02

 

英文 1920_640

Untuk mempromosikan perkembangan jangka panjang "Forum Liangzhu" dan menjadikannya platform untuk melaksanakan inisiatif peradaban global, serta meningkatkan pengaruh antarabangsa forum ini, Jawatankuasa Penganjur "Forum Liangzhu" telah memutuskan untuk mengumpulkan cadangan reka bentuk logo (LOGO) "Forum Liangzhu" dari seluruh dunia mulai 30 Jun 2024. Jawatankuasa Penganjur "Forum Liangzhu" (selepas ini disebut sebagai "penganjur") dengan sukacitanya mengalu-alukan individu, badan korporat, dan organisasi bukan badan korporat yang berminat untuk menyertai reka bentuk logo (LOGO) "Forum Liangzhu" (selepas ini dirujuk sebagai "peserta"; individu, badan korporat, dan organisasi bukan badan korporat boleh bergabung sebagai peserta) untuk menyertai aktiviti pengumpulan ini dan menyumbangkan kebijaksanaan dan kekuatan mereka kepada "Forum Liangzhu".
 
Selain Peserta yang secara sukarela menyertai acara ini, Penganjur juga akan secara langsung menjemput Peserta yang memenuhi syarat-syarat acara ini untuk menyertai acara ini. Semua peserta mesti mematuhi pengumuman ini dan semua terma dan syarat dalam "Dokumen Pengumpulan Cadangan Reka Bentuk Logo (LOGO) Forum Liangzhu" (lihat lampiran, selepas ini dirujuk sebagai "Dokumen Pengumpulan").
 
I. Kelayakan Peserta
 
Mana-mana individu, badan hukum, dan organisasi bukan badan hukum yang berminat untuk mereka bentuk logo (LOGO) "Forum Liangzhu" dan secara sukarela mematuhi pengumuman pengumpulan, dokumen pengumpulan, dan semua kehendak acara pengumpulan ini (individu, badan hukum, dan organisasi bukan badan hukum boleh membentuk gabungan sebagai peserta) boleh menyertai acara pengumpulan ini secara sendiri atau berpasukan dan menghantar cadangan reka bentuk. Peserta yang menyertai acara pengumpulan ini harus menyatakan dengan jelas nama dan/atau nama pengarang dalam dokumen penyertaan yang dihantar: bagi Peserta yang menyertai acara pengumpulan ini secara berpasukan, semua pengarang bersama harus menyatakan nama dan/atau nama mereka dengan jelas dalam dokumen penyertaan yang dihantar.
 
II. Keperluan Umum Peserta
 
(I) Tema Reka Bentuk
 
Cadangan reka bentuk yang disertakan hendaklah menonjolkan inti pati inisiatif peradaban global dan pertukaran serta pembelajaran peradaban, selaras dengan kedudukan dan matlamat "Forum Liangzhu", serta sesuai untuk semua senario promosi dan aplikasi berkaitan "Forum Liangzhu".
(II) Keperluan Reka Bentuk
1. Cadangan reka bentuk harus dapat memberi inspirasi dan meningkatkan perpaduan, serta diterima secara meluas oleh masyarakat Cina dan antarabangsa.
2. Bentuk cadangan reka bentuk boleh berupa grafik rata, tiga dimensi atau animasi. Harus memastikan bahawa apabila diterjemahkan ke dalam sebarang media (seperti warna, bahan, saiz, permukaan rata atau tiga dimensi, statik atau dinamik), keseluruhan estetika visual dan daya ekspresi tidak terjejas. Perlu mempertimbangkan aplikasi lanjutan dalam penyiaran dan penyiaran TV, promosi, dan bidang teknologi media baharu.
3. Kandungan dan elemen cadangan reka bentuk harus mematuhi undang-undang dan peraturan serta dasar berkaitan di Republik Rakyat China, dan memenuhi piawaian dan syarat teknikal untuk penyertaan karya. Harus boleh mendapat perlindungan hak cipta dan sesuai untuk pendaftaran tanda dagangan.
4. Cadangan reka bentuk harus asli dan tidak termasuk imej atau kenyataan yang mempunyai makna atau informasi umum yang terkenal di peringkat antarabangsa. Ia tidak boleh merupakan karya yang telah diterbitkan atau merupakan salinan, pengubahsuaian, adaptasi atau hasil derivatif daripada karya orang lain. Peserta mesti menjamin bahawa mereka mempunyai hak yang lengkap dan tidak cacat ke atas cadangan reka bentuk, tanpa sebarang keadaan yang termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran hak pihak ketiga yang lain.
5. Semua peserta mesti memastikan bahawa hak cipta karya yang diserahkan (termasuk tetapi tidak terhad kepada hak milik hak cipta, hak berkaitan hak cipta, dan hak pembangunan produk derivatif) adalah milik penganjur mengikut keperluan "Dokumen Pengumpulan", dan mematuhi dasar kerahsiaan dan anti-pemasaran terselubung. Jika penganjur mendapati mana-mana individu, badan korporat atau organisasi bukan badan korporat telah menggunakan karya yang dikemukakan atau unsur-unsur ikonik tanpa kebenaran, atau melanggar dasar kerahsiaan dan anti-pemasaran terselubung, penganjur berhak untuk mengambil tindakan undang-undang.
III. Komposisi Dokumen Penyertaan
Jumlah cadangan reka bentuk yang dikemukakan oleh setiap peserta adalah tidak terhad. Dokumen penyertaan yang dikemukakan oleh peserta mesti merangkumi cadangan reka bentuk (termasuk lakaran reka bentuk lengkap, penjelasan reka bentuk, simulasi aplikasi) dan dokumen berkaitan yang perlu ditandatangani oleh peserta untuk menyertai aktiviti pengumpulan ini (termasuk "Surat Aku Janji Peserta", "Surat Kuasa", "Borang Maklumat Peserta" dan dokumen pengenalan diri peserta serta dokumen kelayakan lain yang dianggap perlu oleh penganjur). Keperluan terperinci boleh didapati dalam "Dokumen Pengumpulan".
IV. Pengemukaan Dokumen Penyertaan
Tarikh akhir penerimaan dokumen penyertaan: 31 Julai 2024, 24:00 waktu Beijing (termasuk).
Masa pengemukaan peserta adalah berdasarkan masa penerimaan e-mel, dan sebarang perubahan masa akan diberitahu melalui pemberitahuan rasmi aktiviti.
 
Cara penghantaran karya: Penghantaran melalui e-mel dalam talian.
 
Peserta mesti mengemukakan dokumen penyertaan melalui e-mel untuk menyertai aktiviti pengumpulan ini, mengikut keperluan "Dokumen Pengumpulan". Acara pengumpulan ini tidak menerima penghantaran secara bersemuka atau melalui pos serta sebarang kaedah luar talian lain.
Peserta harus menyediakan cadangan dalam bahasa Cina atau Inggeris. Jika dokumen kelayakan atau undang-undang asal menggunakan bahasa selain bahasa Cina atau Inggeris, maka bahasa asal dokumen tersebut yang akan diguna pakai, tetapi Peserta harus menyediakan terjemahan dalam bahasa Cina yang sesuai. Dalam komunikasi surat-menyurat antara Peserta dan Penganjur sebelum masa tamat penghantaran, Peserta boleh memilih sama ada menggunakan bahasa Cina atau Inggeris.
Alamat e-mel: LiangzhuForumDesign@hotmail.com
 
Nombor telefon untuk pertanyaan: 0571-88759586
 
Waktu pertanyaan: Isnin hingga Jumaat, pagi 9:00 hingga 12:00; petang 14:00 hingga 17:00 (kecuali cuti umum).
 
Peserta penyertaan hendaklah menyerahkan semua dokumen penyertaan yang memenuhi syarat mengikut cara yang dinyatakan di atas selepas masa permulaan dan sebelum tarikh akhir penyertaan. Jika tidak, ia akan dianggap sebagai penyertaan yang tidak lengkap. Selepas masa tamat penghantaran, penganjur tidak akan menerima sebarang dokumen penyertaan.
 
V. Pemilihan dan Hadiah
 
Penganjur akan menyemak kelayakan dokumen penyertaan. Sebarang dokumen penyertaan yang tidak memenuhi keperluan bentuk dokumen akan dianggap sebagai tidak sah. Penganjur tidak akan memulangkan sebarang dokumen penyertaan.
 
Saringan: Daripada semua cadangan reka bentuk yang diterima, tidak lebih daripada 60 cadangan akan dipilih sebagai cadangan penilaian awal untuk reka bentuk logo (LOGO) "Forum Liangzhu" dan sijil penghargaan akan diberikan.
 
Penilaian Awal: Daripada cadangan yang disenarai pendek dalam penilaian awal, 10 cadangan akan dipilih untuk peringkat penilaian semula. Setiap cadangan yang terpilih dalam penilaian semula akan menerima hadiah pra-cukai sebanyak RMB 10,000.
 
Jika cadangan peserta disenarai pendek untuk penilaian semula, peserta mesti mengubahsuai cadangan mengikut kehendak penganjur sehingga penilaian selesai.
 
Penilaian Semula: Semua cadangan yang disenarai pendek perlu melalui proses pengubahsuaian dan pemeriksaan unsur-unsur yang digunakan. Daripada 10 cadangan penilaian semula, 4 cadangan akan dipilih untuk keputusan akhir oleh penganjur dan akan dianugerahkan hadiah. (Hadiah tidak akan terkumpul, hadiah tertinggi yang diperoleh oleh cadangan yang dipilih ialah RMB 20,000 pra-cukai; hadiah tertinggi untuk cadangan pemenang akhir ialah RMB 120,000 pra-cukai.)
 
Selain hadiah di atas, penganjur tidak akan membayar sebarang kos lain kepada peserta. Jika terdapat lebih daripada seorang peserta yang memenangi hadiah bagi satu cadangan, pembahagian hadiah adalah tanggungjawab peserta sendiri, dan sebarang pertikaian yang timbul tidak akan melibatkan penganjur. Setelah keseluruhan proses pengumpulan selesai dan semua dokumen yang diperlukan diterima daripada peserta yang memenangi hadiah, hadiah yang telah ditolak cukai akan dibayar ke dalam akaun yang ditetapkan oleh peserta. Bagi pemindahan wang ke luar negara, jumlah dalam RMB akan digunakan sebagai asas dan penyelesaian akan dibuat mengikut kadar pertukaran pada hari pemindahan.
 
VI. Lain-lain
 
Acara pengumpulan ini tertakluk kepada undang-undang Republik Rakyat China dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh penganjur. Semua masa yang disebut dalam pengumuman ini adalah waktu Beijing.
 
Peserta menanggung semua kos yang berkaitan dengan penyertaan dalam aktiviti pengumpulan ini secara sukarela, penganjur tidak menanggung sebarang kos yang ditanggung oleh peserta.
 
Peserta boleh mendapatkan dokumen, maklumat dan perkembangan berkaitan dengan aktiviti pengumpulan ini melalui laman web rasmi berbahasa Cina: https://www.lzsite.cn/index.html atau laman web rasmi berbahasa Inggeris: https://www.liangzhusite.com/.
 
Jawatankuasa Penganjur "Forum Liangzhu"
 
30 Jun 2024
Penafian: Artikel ini diterbitkan semula dari media lain. Tujuan mencetak semula adalah untuk menyampaikan lebih banyak maklumat. Ini tidak bermakna laman web ini bersetuju dengan pandangannya dan bertanggungjawab ke atas keasliannya, dan tidak menanggung tanggungjawab undang-undang. Semua sumber di laman web ini dikumpulkan di Internet. Tujuan perkongsian adalah untuk pembelajaran dan rujukan sahaja. Sekiranya terdapat pelanggaran hak cipta atau harta intelek, sila tinggalkan mesej.